Pas żółty

5 KYU

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  1. Liczebniki japońskie:

ichi [icz]– jeden 

ni [ni]– dwa 

san [san]– trzy

Shi [szi] – cztery 

go [go]– pięć 

roku [rok] – sześć 

shichi [sicz]– siedem

hachi [hacz]– osiem 

kyu [kiu]– dziewięć 

ju [dziu]- dziesięć

Filmik – licz z naszymi przyjaciółmi:

https://youtu.be/G7e5qiCIjsc

  1. Pojęcia:

OSAEKOMI – trzymanie
UKE – partner, osoba broniąca się

TORI – atakujący, osoba wykonująca ćwiczenie

TOKETA- koniec trzymania

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  1. NAGE WAZA (rzuty):

UKI GOSHI- rzut przez niepełne biodro

KO UCHI GARI- małe wewnętrzne podcięcie 

TAI OTOSHI – rzut z obniżeniem pozycji

IPPON SEOI NAGE- rzut przez plecy

     2. KATAME WAZA (techniki w parterze):

KUZURE KESA GATAME (odmiana trzymania opasującego)

KUZURE YOKO SHIHO GATAME (odmiana bocznego trzymania czworobocznego)

KUZURE KAMI SHIHO GATAME (odmiana górnego trzymania czworobocznego)