Pas żółto-pomarańczowy

4,5 KYU  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  1. Pojęcia:

Ko– małe

O – duże

Gari– podcięcie

Gake– zachaczenie

Tsuri – z góry

Aschi – stopa

Hiza– kolano

Morote– oburącz

Ne– pozycja leżąca

Hara- brzuch

Te– ręka

Waki- pacha 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  1. NAGE WAZA (rzuty):

KO SOTO GARI (małe zewnętrzne podcięcie)

HARAI GOSHI (zagarnięcie biodrem)

MOROTE SEOI NAGE (rzut przez plecy oburącz)

SASAE TSURIKOMI ASHI (rzut poprzez zablokowanie stawu skokowego )

DEASHI-BARAI  (zagarnięcie nogi wykrocznej)

     2. KATAME WAZA (techniki w parterze):

KATA GATAME ( trzymanie barkowe)

KUZURE TATE SHIHO GATAME ( odmiana równoległego trzymania równobocznego)