Pas pomarańczowy

4 KYU – pas pomarańczow

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  1. Podział grup NAGE WAZA ( techniki rzutów)

Ashi-Waza –techniki nożne (w tych technikach nogi odgrywają dominującą rolę) 

Te-Waza – techniki ręczne ( w tych technikach ręce odgrywają dominującą rolę)

Koshi-Waza – techniki biodrowe (w tych technikach biodra odgrywają dominującą rolę)

Ma-Sutemi-Waza – techniki rzutów z upadkiem na plecy

Yoko-Sutemi-Waza – techniki rzutów z upadkiem atakującego na bok

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  1. NAGE WAZA ( techniki rzutów):

KO SOTO GAKE (małe zewnętrzne zahaczenie)

TANI OTOSHI („zejście w dolinę”)

ERI SEOI NAGE (rzut przez plecy, z uchwytem za kołnierz)

KOSHI GURUMA („biodrowe koło”)

HIZA GURUMA ( rzut przez zablokowanie kolana )

     2. KATAME WAZA ( techniki chwytów):

Techniki dźwigni (Kansetsu Waza)

UDE HISHIGI JUJI GATAME- dźwignia krzyżowa na ramię, podstawowa dźwignia

Techniki duszeń (shime waza)

HADAKA JIME- gołe duszenie