Pas pomarańczowo-zielony

3,5 KYU 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  1. Pojęcia:

Osaekomi Waza – techniki trzymań

Shime Waza – techniki duszeń

Kansetsu Waza – techniki dźwigni

Kuzure- odmiana

     2. Cztery fazy rzutu: 

Kumi-kata – standardowy uchwyt za judogi 

Kuzushi – „rozbicie równowagi przeciwnika”, wychylenie

Tsukuri – wejście do rzutu, nabranie przeciwnika na plecy 

Kake – realizacja rzutu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  1. NAGE WAZA (techniki rzutów):

WAKI OTOSHI ( zejście w dolinę” z podbiciem pod pachę przeciwnika)

TOMOE NAGE ( rzut po łuku)

UCHI MATA ( rzut przez podbicie wewnętrznej części uda)

SODE TSURIKOMI GOSHI ( rzut przez biodro z ciągnięciem i unoszeniem, z uchwytem

 za rękaw)

TSURIKOMI GOSHI  ( rzut przez biodro z ciągnięciem i unoszeniem)

      2. KATAME WAZA ( techniki chwytów):

OSAEKOMI WAZA  (techniki trzymań)

MUNE GATAME ( trzymanie piersiowe)

KANSETSU WAZA (techniki dźwigni)

UDE GARAMI- klucz na ramię

UDE HISHIGI WAKI GATAME- dźwignia z trzymaniem pod pachą

SHIME WAZA (techniki duszeń)

ERI- JIME ( duszenie przesuwanym kołnierzem)

SANKAKU- JIME  ( duszenie trójkątne)